Az olasz jog alapján magas térítés jár az elhunytak hozzátartozóinak

Hazánkban felső határa van a biztosítóknál a veronai tragikus buszkatasztrófa dologi és személyi sérüléses kárai kifizetésének

Forró Péter – 2017.02.17. 01:47 –

Az itthon megszokottnál jelentősen magasabb kártérítést kaphatnak az olasz jog alapján a tragikus veronai buszbaleset sérültjei, illetve az elhunytak hozzátartozói, ami utóbbiak esetén személyenként százezer euró nagyságrendű is lehet.

A közlekedési kártérítési esetek szakértője, Kovács Kázmér ügyvéd ugyanakkor lapunknak elmondta: a biztosítók ma már nem felső határ nélkül tartoznak az ilyen esetekben térítési kötelezettséggel.

Bár hosszú évekig a magyar biztosítóknak valamennyi teljes összegű kárt – így a gépművekkel kapcsolatosakat is – minden felső határ, korlátozás nélkül ki kellett fizetniük, néhány éve ez megváltozott. A biztosítók sok évvel ezelőtt elérték, hogy Magyarországon is töröljék ezt a szabályt. Tették ezt arra való hivatkozással, hogy viszontbiztosítást kell kötniük nagy külföldi biztosítóknál, és ezek összege igen magas abban az esetben, ha számukra nincs felső határ. A jogalkotók elfogadták az érvelésüket, hangsúlyozva, hogy a döntés a magyar autósok érdekét is szolgálja, mivel ezáltal a hazai felelősségbiztosítás összegét sem kell nagymértékben emelni. (Más kérdés, hogy azóta ettől függetlenül is már „átesett” jó néhány emelésen ez a díj.) Most tehát külön limit van meghatározva az egy balesetből eredő dologi károkra, és külön a balesetből adódó személyi sérüléses károkra, előbbinél káreseményenként 1 220 000, utóbbinál szintén káreseményenként 6 070 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Kovács Kázmér hangsúlyozta, hogy a veronai tragikus baleset esetében nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy miután olyan sokan hunytak el, és olyan sok a súlyos sérült, a személyi sérüléses károk összege elérheti azt a határt, amely felett a biztosítóknak már nem kell téríteniük, más szóval a limit kimerül. Bár a limitre tekintettel jogosan felmerülhet bárkiben a kérdés, nem félő-e, hogy csak azok juthatnak a pénzükhöz, akik előbb nyújtják be kárigényüket, és a később jelentkezők már hiába várnak rá, Kovács Kázmér leszögezte: szó sincs erről, a jog pontosan rendezi az arányos elosztás elve alapján a kifizetés szabályait, így senki nem szenvedhet hátrányt. Azokat, akik esetleg az arányosnál többet kaptak a limit miatt kifizethető összegből, a törvény 14.§ 5. bekezdés értelmében visszafizetési kötelezettség terheli. Felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanakkor a nemzetközi magánjogi törvények értelmében nem kizárható annak lehetősége, hogy a kárigénnyel fellépők ne a magyar jogot, hanem a károkozás helyszínének megfelelően az olasz jogot kérjék a kár összegénél figyelembe venni. Megtehetik tehát a károsultak azt is, hogy nemcsak az olasz, hanem a magyar bíróságon is az olasz jog alapján próbálják érvényesíteni kárukat, illetve nem az olasz bíróságon kívánják ugyancsak az olasz jog alapján az eljárást lefolytatni. Egyes károsultak dönthetnek így, és mások másként. Ha az olasz jog alapján érvényesítenek igényt, akkor a kártérítés összege a többszöröse lehet, mint amit a magyar biztosítók a magyar jog alapján egyébként fizetnének.

Az olasz jog alapján történő eljárás mellett tehát a várható kártérítés összegének nagysága szól, de az ilyen eljárásnak akad több hátránya is. Ezek közé tartozik az olasz jog ismeretének hiányában a folyamatos konzultáció szükségessége, olasz ügyvéd szerződtetése, a helyi bíróság eljárásának alkalmasint emiatt akadozó előrehaladása, kapcsolattartás a magyar illetékesekkel, vagyis az olasz jog alapján perelni nehézkesebb, mint itthon a magyar jog alapján megtenni ugyanezt. A kártérítés felső határának kimerülése sajnos érdekütközéshez is vezethet az egyes károsultak között, akár egy eljárásban közösen érvényesítik igényüket, akár külön-külön.