Tízezrek a Székely szabadság napján

„Az autonómiatörekvés beépíthető lenne a román reformtervezetbe”

MH/MTI – 2016.03.10. 19:06 –

A Székelyföldnek autonómiát követelő jelszavakat skandálva Marosvásárhely főterére vonult a Székely szabadság napját ünneplő, a bukaresti közigazgatási átszervezési tervek ellen tiltakozó tömeg csütörtök este, ahol a rendezvény petíciójának átadása után a résztvevők rendbontás nélkül elhagyták a teret.

székely szabadság lead

Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítója azt tapasztalta, hogy a tüntetők az "Autonómiát!", "Székelyföld", "Itthon vagyunk!" jelszavakat kiabálva, de békésen, ünnepi hangulatban tették meg a Székely vértanúk emlékművétől a főtérig vezető két kilométeres utat. Bár korábban - a demonstrációt megelőző jogvitára hivatkozva - Maros megye prefektusa azt hangoztatta, hogy "nem tekinti engedélyezettnek" a felvonulást, a karhatalom nem próbálta a járdára szorítani a tüntetőket, mint két évvel ezelőtt, amikor ebből dulakodás alakult ki, hanem félpályás forgalomkorlátozással biztosította szabad mozgásukat.

A főtéren a megmozdulást szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és az SZNT több képviselője átadta a korábban közfelkiáltással elfogadott petíciót a kormány megyei megbízottjának, majd erről hangosbemondón is beszámoltak a megmozdulás résztvevőinek.

A közfelkiáltással elfogadott kiáltványban a tüntetés résztvevői követelték, hogy a történelmi Székelyföld alkosson sajátos hatáskörökkel felruházott önálló fejlesztési és közigazgatási régiót, és ezt a közjogi státuszt Székelyföld autonómiastatútuma szavatolja. Kezdeményezték, hogy a román kormány folytasson párbeszédet Székelyföld jogállásáról a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal. 

 Azt is követelték, hogy Románia maradéktalanul tartsa tiszteletben Románia és Magyarország alapszerződését, különös tekintettel a dokumentumnak arra a szakaszára, amelyben a felek vállalják, hogy tartózkodnak minden olyan gyakorlattól, amely megváltoztatná a nemzeti közösségek által lakott régiók nemzetiségi összetételét.    

A székely szabadság napja marosvásárhelyi rendezvénye résztvevőinek nevében megfogalmazott dokumentum megállapítja: Románia nem tartja be önként vállalt nemzetközi kötelezettségeit. A be nem tartott dokumentumok között az Európa Tanácsnak a területi autonómiát ajánló 1201/1993-as ajánlását, a Kisebbségi Keretegyezményt és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját említette. Megállapította, hogy Románia az Európai Unió javaslatait sem veszi figyelembe, amikor az ország közigazgatási átalakítását tervezi.     

"Románia nem veszi figyelembe saját állampolgárainak demokratikusan kinyilvánított akaratát. Mi több, a hatóság nyílt vagy burkolt formában támadja közösségünk választott vezetőit, szimbólumainkat, tényleges és szimbolikus gesztusokkal, megkérdőjelezhető jogi eljárásokkal, a diktatúrára jellemző intézkedések egész sorával kíván félelmet kelteni, eltántorítani követeléseinktől. Korlátozza a szólásszabadságot, a szabad gyülekezéshez való jogunkat" - áll a kiáltványban.     

A dokumentum Székelyföld területi autonómiáját olyan közjogi intézményként mutatja be, amely megteremti az itt élő, őshonos székely-magyar többségi közösség számára a teljes és tényleges egyenjogúság feltételeit. A kiáltvány szerint van esély a román kormánnyal folytatandó nyílt és őszinte párbeszédre, "mert Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát". A párbeszéd elutasítása viszont - a kiáltvány szerint - a szélsőségek megjelenését bátorítja.  

"Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának! Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!" - zárul a székely szabadság napja résztvevőinek Marosvásárhelyen felolvasott kiáltványa.

A biztonsági erők hangsúlyos jelenléte mellett kezdődött el a tömegrendezvény 
A csendőrség és a rendőrség erőinek hangsúlyos jelenléte mellett kezdődött el Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából szervezett megemlékezés és tiltakozás. A marosvásárhelyi székely vértanúk emlékművénél a megemlékezés meghirdetett időpontjában több ezren gyülekeztek, akiket a parajdi fúvószenekar indulói szórakoztattak. A tüntetők elsősorban székely zászlókat és településneveket jelző táblákat hoztak magukkal, de egy transzparens a merényletkísérlettel vádolt kézdivásárhelyi férfiak képét mutatta, azzal a román és angol nyelvű felirattal, hogy "vád: terrorizmus, bizonyíték: magyar". Az emlékmű mellé állították fel a Romániából kitiltott Szávay Istvánnak, a Jobbik alelnökének az életnagyságú képét. A rendőrség a Székelyföld felől Marosvásárhelyre tartó autóbuszok mindegyikét leállította, és az autóbuszvezetőknek nemcsak a személyi okmányait, hanem a telefonszámát is elkérte - értesült az MTI a helyszínre tartó tiltakozóktól. A rendőrök felszólították a tüntetőket, hogy távolítsák el a székely zászlók rúdjának a hegyes végződését. 

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja a felvonulást 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatja a Székely Nemzeti Tanács által szervezett marosvásárhelyi felvonulást, amely Székelyföld autonómiájának fontosságára hívja fel a figyelmet. A Miniszterelnökség csütörtöki közleménye szerint a kormány határozott álláspontja, hogy a különböző autonómiaformák, amelyekkel más európai kisebbségek rendelkeznek, jár a székelyeknek és jár valamennyi külhoni magyar közösségnek. A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja a székelység törekvését, hogy anyanyelvét és szimbólumait szabadon használhassa, ugyanakkor a leghatározottabban elítéli a Székelyföld önkormányzati vezetői, polgármesterei ellen irányuló román hatósági fellépéseket.

Az államtitkárság fontosnak tartja, hogy a székely vértanúk 1854. március 10-ei marosvásárhelyi kivégzésének évfordulóján minél többen emlékezzenek meg e szomorú eseményről és csatlakozzanak a székely szabadság napi rendezvényhez.

A helyszínen az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek elnökei (a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét leszámítva), valamint a baszk és a katalán nép és az Európai Szabad Szövetség (EFA) képviselői mondanak beszédet. A résztvevők ezt követően mintegy két kilométert vonulnak Marosvásárhely főteréig, ahol petíciót adnak át a kormányt képviselő prefektusnak.

Tőkés László: Mi nem vagyunk migránsok, tősgyökeres nép vagyunk

székely szabadság lead

Az elmúlt negyedszázad "önfeladó" politizálását bírálva az autonómia melletti következetes, megalkuvás nélküli kiállásra buzdította honfitársait Tőkés László, az EMNT elnöke Marosvásárhelyen, a székely szabadság napján rendezett autonómiatüntetésen elmondott beszédében.

Nem vagyunk migránsok, tősgyökeres nép vagyunk - hangoztatta a szónok, igazat adva Kövér László házelnöknek abban, hogy nemcsak a szabad mozgáshoz, hanem a szülőföldhöz való emberi jogot is biztosítani kellene. Az EMNT elnöke szerint a románok és magyarok is kisebbségbe juthatnak saját hazájukban, az európai nemzetek saját kontinensükön, ha nem becsülik jobban a szülőföldjüket.
Tőkés László "a magyarellenes kurzus garázdálkodásainak" beszüntetésére szólította fel a román kormányt, és egy román-magyar kerekasztal összehívását sürgette.

Izsák Balázs: Székelyföld önálló régió lehetne

Az SZNT elnöke arra a kérdésre, hogyan látja a székelyföldi autonómia ügyét, a Kossuth Rádiónak azt mondta, Romániában régóta lebegtetik a közigazgatási reformtervezetet, amellyel az 1968-ban bevezetett megyerendszert alakítanák át.

„Románia közigazgatási átszervezés előtt áll (...), úgy gondoljuk, hogy a decentralizáció általános elveinek a gyakorlatba ültetése közben Székelyföld önálló régió lehetne” - mondta. Hozzátette: ha ezt az önálló régiót az általuk javasolt területeken többlethatáskörökkel ruháznák fel, akkor ezzel meg is valósulna Székelyföld autonómiája.

 

Tízezrek a Székely szabadság napjánAz autonómiáért tüntetnek Marosvásárhelyen - Székelyföld területi autonómiájáért...

Közzétette: Magyar Hírlap – 2016. március 9.