„Árva gyógyszerek” térítésmentesen

Az egészségbiztosító elbírálási rendszere országosan százharmincöt beteg részére teszi elérhetővé a legkorszerűbb készítmények alkalmazását ritka betegségek esetében

Jobbágyi Zsófia – 2018.11.16. 04:23 –

Az elmúlt három évben évente kilenc–tizenkétezer egyedi méltányossági kérelem érkezett be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a ritka betegségek terápiáinak támogatási körbe való befogadásáért. Az intézmény külön sikernek tekinti, hogy a közfinanszírozott kezelésben részesülő betegszám az elmúlt években növekedett, vagyis az extrém költségvonzatú terápiát igénylő páciensek mind kaptak ellátást.

Jelenleg tizenháromféle súlyos, ritka genetikai betegség kezelésére szolgáló gyógyszer, tizenöt nagy értékű gyógyszerkészítmény részesül támogatásban. A betegenként éves szinten akár száz–százötvenmillió forintba kerülő gyógyszerekhez – tekintettel a ritka betegséggel élő családok rendkívül nehéz helyzetére – az érintettek térítésmentesen jutnak hozzá az ellátást végző kórházakban – olvasható egy Rétvári Bence által jegyzett parlamenti írásbeli válaszban. A humántárca államtitkára közlésében megfogalmazta, az Európai Bizottság meghatározása szerint ritka betegség minden olyan betegség, amely esetében az előfordulási gyakoriság nem több mint öt eset/tízezer lakos. A kezelésükre szolgáló gyógyszerkészítmények az úgynevezett árva gyógyszerek. Tekintettel arra – folytatta az államtitkár –, hogy például a daganatos betegségek altípusokba sorolása miatt is kialakulnak olyan alcsoportok, akiknek betegsége ritka betegségnek minősül, nem határozható meg pontos szám arra vonatkozóan, hány ritka betegség fordul elő hazánkban. Mindenesetre százas nagyságrendre becsülhető a számuk. Az erre szedhető gyógyszerek költségvonzata általánosságban nagyságrendekkel meghaladja az egyéb betegségek terápiájára szolgáló készítményeket. Nem utolsó szempont, hogy az alacsonyabb esetszám miatt is nehezebbek a gyógyszerklinikai vizsgálatok.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszereket törvény szerint egyedi elbírálás alapján kiadott engedélyekre biztosítja, amennyiben a kérelmező az adott szolgáltatást finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. Ilyen méltányossági engedély adható például a forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerekre, kórházi felhasználás alapján. Ez a rendszer országosan jelenleg százharmincöt beteg részére teszi elérhetővé a legkorszerűbb készítmények alkalmazását olyan ritka betegségek esetében, mint például a Gaucher-kór, a Pompe-kór, a Hurler–Scheie-szindróma, illetve a Wolman-kór és egyéb hematológiai kórképek.

Rétvári Bence szerint kiemelkedő eredmény a NEAK-nál, hogy a közfinanszírozott kezelésben részesülő betegszám az elmúlt években növekedett, és minden olyan hazai ritka beteg, akinek extrém költségvonzatú kezelésre benyújtott kérelme orvosszakmailag indokolt volt, kezelést kaphatott. Azokban az esetekben – folytatta –, amikor a gyógyszer hazánkban nincs forgalomban, de a beteg számára valóban szükséges a gyógyszerhez való hozzájutás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az orvos kezdeményezésére az egyedi gyógyszerigénylés keretében nyilatkozatot ad ki, amely a további, a NEAK által adandó egyedi méltányossági kérelemhez felhasználható. Így a rászoruló beteg tb-támogatással hozzájuthat a gyógyszerhez. Az elmúlt három évben évente kilenc–tizenkétezer egyedi méltányossági kérelem érkezett be a NEAK-hoz.