Egy kisvállalkozó ámokfutása

Széles Gábor: A felszámoló a jogszabályok, és saját pályázati kiírása szerint járt el a sármelléki reptér ügyében

Pindroch Tamás – 2014.11.14. 19:13 –

Hitelrontás címén per indulhat Linusz Imre ellen, a sármelléki repülőtér egyes vagyonelemeinek értékesítésével összefüggésben. A kiírt pályázatot korábban elbukó Linusz nyilatkozata ugyanis, miszerint eljárást indít a Vectigalis Zrt. felszámolócég ellen, üzleti károkat okozhat Széles Gábor cégének, amely a tendert nyerte. A velük kapcsolatban álló befektetők, utazási irodák, légitársaságok ugyanis negatívan ítélhetik meg a sármelléki fejleményeket. Széles Gáborral beszélgettünk.

– Mit szól ahhoz, hogy Linusz Imre bírósághoz fordult a Vectigalis Zrt.-vel szemben?

– Linusz tudomásom szerint a felszámoló céget pereli, arról azonban nincs tudomásom, hogy a sármelléki reptéri ingatlanok tulajdonjogát megszerző társaságunkat perelné. Hangsúlyozom, Linusszal soha semmilyen kapcsolatban nem álltam. Viszont az eddigi ténykedéséből és a mostani lépéséből kifolyólag is komolytalan embernek tartom. Van vele kapcsolatban egy feltételezésem.

– Mit gyanít?

– Arról lehet szó, hogy Linusz sármelléki pályázatának elbukása után elesett attól a harminchatmillió forinttól is, amelyet a pályázati jelentkezés során bánatpénzként kellett fizetnie. Gondolom, valahogy összekalapozta ezt az összeget az ismerőseitől, barátaitól, és ők most, miután Linusz így járt, visszakövetelhetik tőle a millióikat, illetve arra presszionálhatják, hogy legalább pert indítson az ügyben. Mivel Linusz erős nyomás alatt lehet, ezért bevállalta az eljárást, nehogy úgy tűnjön a hitelezőinek, hogy semmit nem tett a pénzük visszaszerzésért. Ezzel azonban csak folytatja a nevetségesnek is minősíthető sorozatát, amit azzal kezdett, hogy magánemberként indulva a pályázaton, hatalmas terheket vállalt magára. Aztán, a részben csődbe is ment angol cégek támogatásával kérkedett, illetve angol, indiai színészekkel adott elő egyfajta show-műsort az ártárgyaláson.

– Ön szerint mégis miért gondolhatta Linusz Imre, hogy esélye lehet megszerezni a repteret?

– Szerintem semmi esélye nem volt, és most sincs. Azért nem, mivel még a foglalót sem volt képes kifizetni, nemhogy a vételárat a vele kötött szerződés értelmében. A kontraktus felbontását pedig tudomásul vette, azzal is, hogy hozzájárult a földhivatali eljáráshoz, melyben törölték a nevére szóló bejegyzett széljegyet. Ezzel tehát elismerte: az ügy lezárult. Ráadásul tudomásunk szerint elmulasztotta a kifogás benyújtására nyitva álló határidőt is, tehát elméletileg érdemben vizsgálni sem lehet a törvényszékhez benyújtott panaszát. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az általa perelt felszámolócég, a Vectigalis szempontjából teljesen lényegtelen, amire ő most hivatkozik.

– Ez miért lényegtelen?

– A felszámolócég a jogszabályok és saját szabályzatai, pályázati kiírása szerint járt el, mindenben betartva a törvény szigorú rendelkezéseit. A Vectigalisnak a Linusz által sem kifogásolt szabályzata szerint módja volt a második legjobb ajánlatot adóval szerződést kötnie. Emlékeztetnék: Linusz ugyan győzött, és vele szerződést is kötött a zrt., ám nem fizette ki a vételárat, és emiatt a felszámoló jogszerűen elállt a szerződéstől, amit Linusz tudomásul is vett, hiszen az elállás miatt határidőn belül nem nyújtott be kifogást. Innentől lényegében semmi köze sincs már az ügy folytatásához, az ő jogi érdekeltsége az ügyben megszűnt azzal, hogy a vele kötött szerződéstől a felszámoló jogszerűen elállt, és ez ellen nem élt kifogással Linusz. Mi adtuk a második legjobb ajánlatot, így a szabályzat szerint velünk köthetett ezt követően szerződést a felszámoló, amely ügyhöz Linusznak már semmi köze, hiszen ő nem hitelezője a felszámolás alatt lévő cégeknek, és az elállást követően már nem is „ügyfél” az eljárásban. Mi a felszámolóval megkötött adásvételi szerződésben vállalt valamennyi fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk, így tulajdonosai lettünk a reptér eladásra meghirdetett vagyonelemeinek. Végképp érthetetlen Linusz akciója annak fényében is, hogy felszámolások kapcsán próbál üzleteket kötni, de ezek szerint nem is ismeri a jogszabályi környezetet. Így csak azzal magyarázható a lépése, hogy – amint már kifejtettem – valakik a háttérből presszionálhatják.

– Egyes információk szerint az újabb fejlemények negatívan befolyásolhatják azokat az üzleti tárgyalásokat, amelyek a sármelléki repülőtér kapcsán folytak, folynak.

– Ezek a hírek még akkor is megzavarhatják a tárgyalásainkat, ha meggyőződésem szerint teljesen alaptalanok és komolytalanok Linusz kifogásai. De úgy döntöttem, hitelrontásért bepereljük Linuszt. Utazási irodákkal, légitársaságokkal egyeztetünk, Linusz zavarkeltése viszont a mi hitelünket ronthatja ezeken a megbeszéléseken. Olyan útra vitte a történetet, hogy üzleti károkozásért rákényszerülök a perre.