Ingyen tankönyv, a beváltott ígéret

A korábbi helyzetet jól jellemzi egy 2007-es újságcikk, amely szerint „az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak nincs beleszólása abba, milyen ütemben dolgoznak a kiadók”

Korompay Csilla – 2017.08.05. 01:29 –

Mára a köznevelésben tanulók csaknem kilencven százaléka ingyen kapja a tankönyveket. A baloldali kormányok, bár folyamatosan ígérték, még közelében sem jártak a diákok ingyenes tankönyvellátásának, akkoriban az ingyenesség a rászorulók többsége számára az iskolai könyvtár agyonhasznált kiadványait jelentette. Míg 2004-ben – azaz tizenhárom évvel ezelőtt! – a tankönyvjegyzéken szereplő kötetek átlagára 763 forint volt, ma az állami kiadásúak átlagosan 670 forintba kerülnek.

tankönyvek 20170804 Most már természetes, hogy a tankönyvek július végéig elkészülnek, így időben eljutnak az iskolákba (Fotó: Varga Imre)

Amint arról már beszámoltunk, idén is rendben elkészültek a tankönyvek, megkezdődött kiszállításuk az iskolákba, s így szeptember elsején minden tanuló megkaphatja azokat. A zökkenőmentes tanévkezdés ma már természetes, nem volt azonban ez mindig így. A szocialista kormányzás idején, 2007 nyarán például még augusztus 27-én (!) is arról írt a Népszava, hogy „a raktárakban ugyan már készülnek a tankönyvcsomagok, de nagy a valószínűsége annak, hogy nem kapnak kézhez minden tankönyvet a diákok az iskolakezdésre”. Ennek magyarázatául pedig az szerepelt, hogy „néhány kiadó finanszírozási okok miatt később kezdi gyártatni a tankönyveket”. Emellett előfordul, hogy a megrendelőlapon olyan könyvet hirdetett meg a kiadó, ami csak kézirat formájában létezik, az iskolák februárban rendelik meg a tankönyveket, hat hónap nem minden esetben elég a könyv elkészítésére és erről az iskolák többnyire csak az első tanítási napon értesülnek” – állt a cikkben. Az aggódó szülők pedig megtudhatták azt is, hogy „az Oktatási és Kulturális Miniszté­riumnak nincs beleszólása abba, hogy milyen ütemben dolgoznak a kiadók”.

A tankönyvkiadásnak a jelenlegi ellenzék által sokat kárhoztatott „államosítása”, úgy tűnik, megoldást jelentett a kusza helyzetre, a kontrollált gyártás, beszállítás és elosztás eredményeként már nincsenek komolyabb fennakadások. Ennél is fontosabb, hogy a kiadványok ára is alacsonyan tartható, ez pedig lehetővé tette az ingyenesség kiterjesztését. Ettől a tanévtől már az első kilenc évfolyam, a 10-12. évfolyamon pedig – rászorultsági alapon – a diákok hatvan százaléka, összesen több mint egymillió diák kapja ingyen a tankönyveket, ez a köznevelésben tanulók majd kilencven százaléka. A kiadványok összértéke tizenkétmilliárd forint, a teljes mennyiség hetven százalékát teszik ki az állami kiadású tankönyvek, de az összértéknek ez mindössze ötvenöt százaléka. Ugyanis, míg a tankönyvek átlagára 850 forint, ezen belül az állami kiadásúak átlagosan 670 forintba, a nem állami kiadású könyvek pedig 1476 forintba kerülnek.

Az ingyen tankönyv a szocialisták erős kampányígérete volt 2002-ben. Medgyessy Péter akkori miniszterelnök-jelölt választási levelében még személyes felelősséget is vállalt azért, hogy kormánya ingyenessé teszi a tankönyvet az általános iskolában. Az ígéretből gyakorlatilag semmi sem lett – lásd alábbi összeállításunkat! –, emlékezetes viszont Magyar Bálint oktatási miniszter kijelentése, miszerint nem lesz ingyenes a tankönyv, mivel „nem a szocializmust építjük”.

A parlamenti jegyzőkönyv tanúsága szerint 2002. október elsején a fideszes Révész Máriusz kérdőre vonta Medgyessyt az ügyben. „Miniszterelnök Úr! Ön a kampány során személyes felelősséget vállalt azért, hogy az általános iskolában ingyen lesz a tankönyv mindenkinek. Egy szórólapján a szavát adta, hogy ez az ígérete teljesülni fog. A kormányprogramba ez az elképzelés már nem került be. (…) Az MSZP még tárgysorozatba se vette a Fidesz erre vonatkozó indítványát, amellyel egyébként az ön személyes választási ígéretét lehetne teljesíteni” – mondta Révész Máriusz. Emlékeztette a kormányfőt arra is, hogy még 2001-ben éppen szocialista képviselők nyújtottak be hasonló javaslatot az ingyenesség azonnali bevezetésére. „Azt mondták, hogy elérkezett az idő, és ezt mindenképpen meg kell tenni. Most önök azt mondják, hogy nincs itt az ideje, tárgysorozatba sem vették azt az indítványt, amelyben már a 2004–2005-ös tanévre vonatkozóan tettük meg ezt a javaslatot” – mondta. Medgyessy úgy reagált: „Arra vonatkozóan, hogy milyen időpontban kerül sor ezek megvalósítására, semmiféle ígéretet nem tettünk. Arról volt szó, hogy a ciklus ideje alatt megcsináljuk ezeket.”

De nem „csinálták” meg, sőt a következő ciklus alatt sem. Ám az ígéret a 2010-es kampányidőszakban is felbukkant, s az annak komolyságát firtató kérdésre Mesterházy Attila, az MSZP akkori kormányfőjelöltje a Népszabadságnak úgy fogalmazott: „Fontos, hogy legyenek céljaink és azok mellett kitartsunk.” A kormányváltás miatt azonban nem derülhetett ki, meddig tartottak volna ki – nyilatkozatok szintjén – a tankönyvek ingyenességének célja mellett.

A szociálliberális érában a rászorulók számára az „ingyenesség” biztosításának többféle módja volt: a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás – amely sokszor nem fedezte a tankönyvcsomag árát –, a könyvek napköziben, tanulószobában történő elhelyezése, illetve az iskolai könyvtárból való kölcsönzés. Utóbbival kapcsolatban sok panasz volt, hiszen így a szegényebb gyerekek gyűrött, összefirkált kiadványokból tanultak. A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete pedig egyenesen csalásnak minősítette, hogy a tanulóktól beszedett, használt tankönyveket ingyenesség címén másodszor is kiadják, mondván, az iskola az arra jogosult tanulók után minden évben újra megkapja a költségvetési támogatást.

Ráadásul az érintettek köre sem nőtt, a 2006-os tanévkezdéskor Pokorni Zoltán, a Fidesz oktatási kabinetjének vezetője rámutatott: ugyanannyi diák – a tanulók mintegy fele – kapja ingyenesen a tankönyveket, mint az első Orbán-kormány idején, 2001/2002-ben.


Drága magánkiadványok, pazarló rendszer
A szociálliberális kormányzás alatti tankönyvhelyzet felidézéséhez néhány idézet a távirati iroda archívumából.

2009. augusztus 26. A tanévkezdés az idén is jelentős, akár harmincezer forintot is meghaladó költségeket róhat a szülőkre. A könyvek megvásárlása mellett jelentős költséggel jár a taneszközök, a füzetek, a tollak, az iskolatáska beszerzése. A tankönyvek árával kapcsolatban az oktatási minisztérium közölte: idén várhatóan nem emelkedik, a tárca vezetője a tankönyves szövetséggel egyeztetve úgy döntött, nem változtat az árkorláton. Az iskolák 3475 különböző könyvből rendelhetnek, a kormány hétmilliárd forinttal támogatja az ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátást, a kiadványok felét így az állam fizeti ki. A költségvetés a tanulók tankönyvellátásához általános támogatásként ezer forint hozzájárulást biztosít, az ingyenes ellátáshoz tízezer forintot. Ingyenes tankönyvellátásra mintegy hatszázezer gyerek jogosult.

2008. augusztus 30. Egy fővárosi Ápisz-üzletben az MTI kérésére összeállított, a tanszerek árát magában foglaló árlista alapján a tankönyvekkel együtt a tanévkezdés legalább harmincezer forintjába kerül azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke szeptemberben először veszi hátára az iskolatáskát. Az oktatási tárca azt közölte, hogy a tavalyi árakhoz képest átlagosan 6,5 százalékkal emelhették a kiadók a tankönyvek árát. A 2007. évi őszi felmérések alapján az ingyenes tankönyvellátásra 517 286-en jogosultak, tízezer forint a támogatásra jogosult tanulók számára az ingyenes tankönyvellátáshoz biztosított normatíva, ezer forint a valamennyi tanuló után igényelhető általános tankönyvtámogatás. A támogatás összege ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetén 5,148,6 mil­liárd forint, az általános hozzájárulást illetően pedig 1,209,2 milliárd forint, mindösszesen tehát 6,357,8 milliárd forintot terveznek e célra.

2007. augusztus 30. A tankönyvek és tanszerek árát is magában foglaló árlista alapján a tanévkezdés legalább húsz-huszonötezer forintba kerül. Hozzávetőlegesen 5,4 százalékkal emelkedhettek 2006/2007. tanévhez képest a tankönyvárak. A tankönyvcsomagok átlagára az 1–4. évfolyamokon ötezer forint, ezen belül az első évfolyamon a tízezer forintot is meghaladhatja. A tankönyvek átlagára az 5–8. évfolyamokon 9813 forint lehet, ezen belül a hetedik évfolyamon a tizenkétezer forintot is elérheti a csomag ára.
A 9–12. évfolyamokon 9666 forint az átlag, de akár huszonháromezer forint is lehet egy csomag ára.

2006. augusztus 29. A tanévkezdés legalább tizenöt-húszezer forintba kerül. A szaktárca tájékoztatása szerint a tankönyvcsomagok átlagára az 1–4. évfolyamokon mintegy ötezer forint, az 5–8. évfolyamokon 9813 forint, a 9–12. évfolyamokon 9666 forint lehet. Megszűnt a minden tanuló után járó általános tankönyvtámogatás. A hozzájárulást a helyi önkormányzat csak az ingyenes tankönyvellátásra igazoltan jogosult tanulók létszáma után igényelheti. A 2006/2007. tanévre ingyenes tankönyvellátáshoz igényelhető állami normatív hozzájárulás tízezer Ft/fő. Az előzetes felmérések alapján 742 300 rászoruló diák részesül ingyenes tankönyvellátásban. Ez a nappali rendszerű közoktatásban részt vevő tanulók teljes létszámának 53,3 százaléka. Az előzetes adatok szerint 2006-ban a költségvetési támogatás mértéke 7,7 milliárd forint lesz, ami a tankönyvek teljes értékesítési forgalmának 52,4 százaléka.

2005. augusztus 27. A tanévkezdés legalább tizenhat-húszezer forintba kerül. Az 1–4. évfolyamosok tankönyveiért 4500–7000 forintot kell fizetni. Az 5–8. évfolyamokra járóknál jóval nagyobb a szórás, ugyanis ide tartoznak a négy évnél hosszabb képzési idejű középiskolák induló évfolyamai is, de a tanulók többsége a tankönyvcsomagért hatezer és tizenötezer forint közötti összeget fizet majd. Az idei tanévben várhatóan mintegy hétszázezer rászoruló diák jut ingyenesen tankönyveihez, e célra a költségvetés nyolcmilliárd forintot különített el. A rendszer a 9–13. évfolyamosokkal idén válik teljessé. Ingyen tankönyvet igényelhetnek a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű, a három- vagy többgyermekes családban élő, vagy egyedülálló szülő által nevelt tanulók, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. Az általános tankönyvtámogatás összege diákonként átlagosan 2400 forint, amihez még évfolyamtól és képzéstípustól függő mértékű kiegészítés járul az ingyenes tankönyvellátásban részesülők után. A kiegészítés összege az 1–4. évfolyamon 3600 forint; az 5–8. évfolyamon 7200 forint; a középiskolai évfolyamokon, a nemzetiségi és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában 9600 forint.

2004. augusztus 31. A tanévkezdés legalább tizenöt-húszezer forintba kerül. A tavalyi 565 ezerrel szemben csaknem hétszázezer rászoruló gyermek jut mintegy nyolcmilliárd forintos támogatással ingyenesen a tankönyvekhez. Az 1–4. évfolyamon 4–7 ezer forintot kell a tankönyvekért fizetni, az 5–8. osztályokban a diákok többsége várhatóan 6–15 ezer forintot fizet majd a tankönyvekért. A tankönyvjegyzékben szereplő könyvek átlagára 763 forint. A 2004/2005 évi tankönyvjegyzékről 84 kiadó 2651 kiadványa közül válogathattak az iskolák. A legdrágább könyv 2405 forintba, a legolcsóbb 125 forintba kerül.

2003. augusztus 27. A tanévkezdés legalább tizenkét-tizenötezer forintba kerül. Az 1–4. évfolyamosok könyveiért 3500 és 7000 forint közötti összeget kell fizetni. Az 5–8. évfolyamokra járó tanulók többsége 6–15 ezer forintot fizet könyveiért. Tankönyvvásárlási támogatásra a költségvetés 4,6 milliárd forintot biztosított, amely magában foglalja az ingyenes tankönyvre jogosultak támogatását. Az idén öt-hatszázezer diák kap alanyi jogon ingyen tankönyvet. Az általános támogatás összege diákonként 2400 forint.
A kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz 5600 forint diákonként. A kiegészítő normatív kedvezmény az 1–4. évfolyamra járókra terjed ki.