Köztulajdonban a páratlan iratgyűjtemény

Pálffy Lajos – 2017.03.18. 00:47 –

Magyar Nemzeti Bank megvásárolta a több középkori oklevelet is tartalmazó Rakovszky-iratgyűjteményt, az anyag ötéves letétben a Magyar Nemzeti Levéltárba kerül. Az Értéktár program keretében megvett 65 dokumentum 51 középkori eredetű oklevelet is tartalmaz.
A legrégibb darab 1321-ből való, I. Károly király oklevele. Külön említést érdemel Nagy Lajos király 1343. évi, két, nemességet adományozó irata, amelyekben az uralkodó Demeter fia Kányát és Simon fia Jánost kiemeli a trencséni vár várjobbágyai közül.

A királyi oklevelek közül Luxemburgi Zsigmond hat eredeti kiadványa is felbecsülhetetlen értékű. A 27 millió forintért megvásárolt gyűjtemény Mohács utáni része is számtalan fontos dokumentumot, királyi, nádori, országbírói oklevelet tartalmaz, legfiatalabb darabja 1818-as keltezésű. Az iratanyag mindvégig a család tulajdonában maradt, 1914-ben a család felvidéki lakóhelyén, a kocsóczi kúriában volt, Rakovszky Antal őrizte. Innen Budapestre került, és most az örökösök ajánlották föl megvételre.