Meghalt Bedő György

Bakos István, Szalai Attila – 2016.04.26. 00:31 –

Bedő György, sokunk számára csak „a Gyurka”, 1930. július 11-én született az akkor épp Csehszlovákiához tartozó Munkácson. Mándokon anyakönyvezték, ahol édesapja főszolgabíró volt, és ahol később elemi és középiskolába járt.

Bedő György 20160426

Ez utóbbi tanulmányait végül Kisvárdán fejezte be. Érettségi után egy évig teológiát tanult Egerben, a Hittudományi Főiskolán. Volt fizikai munkás és munkaszolgálatos a kommunizmusban, végül könyvkereskedő lett. Az Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) boltját vezette Komáromban, majd instruktorként dolgozott a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál. Ezt követően két évig az ÁKV Írók Boltját vezette olyan eredményesen, hogy utána a vállalat beszerzési osztályának főosztályvezetőjévé nevezték ki. Még az elmúlt rendszer is megbecsülte, amikor a Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesítette. Az ÁKV-tól vonult nyugdíjba 1989-ben. Közben 1966-tól magyar és könyvtár szakon tanult az ELTE-n, 1971-ben szerzett diplomát.

Hét évvel nyugdíjba vonulása után, 1996-ban alapította meg a Kairosz Kiadót. A hamar ismertté vált kiadónál sok száz mű jelent meg az elmúlt években. A Kairosz műfaji kötöttségek nélkül ad ki könyveket, mindig törekedve arra, hogy a megjelenő munkák értékteremtő vagy értékőrző művek legyenek, keresztény és nemzeti kötődésével mérhetetlen hiányt pótol közművelődésünkben. Bizonyos vonatkozásban oly különös szellemi teljesítményt mutat föl, ami példa nélküli a honi könyvkiadásban. A kiadó arculatának különös vonása, hogy Európa igazi szellemi hírnökeinek, képviselőinek régi-új üzeneteit folyamatosan közvetíti. Könyvei révén közkinccsé teszi e földrész nemzeteit összekovácsoló spirituális erőt. Hozzájárul önmagunk s keresztény gyökereink megismeréséhez, tudatosításához. Nem véletlen, hogy számos kitüntetésben részesült, hogy csak a legfontosabbakat említsük: Mindszenty Emlékérem, Magyar Örökség Díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, A Magyar Érdemrend Középkeresztje, Teleki Pál Érdemérem, Pro Cultura Christiana.

A „kairosz” ógörög kifejezés, ami megfelelő, helyes, alkalmas pillanatot jelent. Az ógörögök szóhasználatukban megkülönböztették az események egymás utáni történésének leírására szolgáló „folyó” időt, amit kronosznak hívtak, és az események közötti azon meghatározatlan időpillanatot, amikor valami különleges történik, s amit kairosznak neveznek. Míg a kronosz pusztán egy mennyiség, addig a kairoszt egyfajta minőségnek tekinthetjük.

Gyurka pedig maga volt a minőség, méghozzá nem mindennapi. Hosszan betegeskedett, sokat szenvedett, méltósággal viselte. És az Úr megengedte Neki, hogy megválassza a Hozzá való megtérés alkalmas pillanatát, a kairoszt. Múlt vasárnap, Szent György napjának hajnalán érkezett el.

Isten nyugosztaljon, drága Barátunk!