Törvény után hatásvizsgálat

Trócsányi: Veszélyes a jogszabályok „inflálódása”

Baranya Róbert – 2016.02.12. 04:54 –

A kodifikáció több mint egyszerű jogalkotás, a jó kodifikátor nem mellőzheti az utólagos hatásvizsgálatot, folyamatos feladata a hatályos szabályozás felülvizsgálata is – jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter Szegeden.

Bár a polgári törvénykönyv (Ptk.) csak két éve lépett életbe, a jogalkotónak figyelnie kell a jogalkalmazói tapasztalatokra – hangsúlyozta Trócsányi László igazságügyi miniszter egy szegedi konferencián, reagálva egyebek mellett az új Ptk. előkészítését vezető Vékás Lajos professzor kritikáira. A tárcavezető szerint egyszerre kell tekintettel lenni a kódex állandósága mellett szóló érvekre és a gazdasági szereplők új igényeire. A jogalkotó felelőssége, hogy az ilyen vitákban kellő megfontolás után helyes és mértékletes döntést hozzon. A gazdaságélénkítés nemzeti érdek, meg kell vizsgálni, hogy ez a jogrendszerben milyen magánjogi szabályok elfogadása révén valósítható meg – mondta a tárcavezető. Kitért arra is, az új jogszabályok mellett folyamatos feladat a hatályos jogszabályok felülvizsgálata, a jogalkotó ezzel válaszolhat a jogalkalmazói visszajelzésekre, és alakíthat ki átlátható jogszabályi környezetet. Ez utóbbi fontos eszköze a dereguláció, a normatartalmukat veszített szabályok hatályon kívül helyezése, valamint a szabályozás egyszerűsítése.

Szerinte veszélyeket rejt, ha a jogszabály túl tág kereteket határoz meg, ez a jogegység és végső soron a jogbiztonság rovására mehet, de a túl részletes szabályozás is járhat ilyen hatással, ha nehezen lesz beilleszthető a jogrendszer egészébe. Trócsányi az MTI közlése szerint úgy fogalmazott, örök dilemma, mit kell, érdemes törvényben, sarkalatos törvényben – vagy éppen az alaptörvényben – szabályozni, és mit elegendő alacsonyabb jogforrásra bízni. A törvények „inflálódása” ugyanis súlyos veszély.