Támogatások roma fiataloknak

Egyre több felzárkóztatást segítő program indul

Lázin Miklós András – 2016.01.16. 01:26 –

A roma szakkollégiumok támogatására ebben az évben másfél milliárd forint európai uniós forrást fordít a kormány. Az idén két új ilyen intézmény alakult, így kilencre nőtt a roma felsőoktatási szakkollégiumok száma.
Az Út a diplomához program keretében további kilencszáz roma fiatalt támogatnak az idén 230 millió forinttal – jelentette be tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára Debrecenben. Langerné Victor Katalin a Wáli István Református Cigány Szakkollégium tehetséggondozó konferenciáján elmondta, az idén két új roma szakkollégium alakult. Debrecenben görög katolikus, Budapesten pedig egy református, így hazánkban kilencre nőtt a roma felsőoktatási szakkollégiumok száma, amelyekben összesen kétszázharmincöten tanulnak. Utóbbiak támogatására egyébként az idén másfélmilliárd forint európai uniós forrást fordít a kormány.

Langerné Victor Katalin szerint a 2010-ben elindult társadalmi felzárkózási stratégiának, ha lassan is, de már látszanak az első eredményei. Ezek közé sorolta, hogy a szegénységben, társadalmi kirekesztődésben élők aránya 2013-ról 2014-re 2,4 százalékkal, 31,1 százalékra apadt. Azoknak a családoknak az aránya, amelyek nem kapcsolódnak valamilyen munkához, negyvenhétről huszonhat százalékra csökkent. A közfoglalkoztatási programokban ötezren vesznek részt, nagy számban romák, és tizennyolcezer hátrányos helyzetű gyerek kap oktatási támogatást – sorolta az eredményeket a helyettes államtitkár.

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását tekintve korszakalkotónak nevezte, hogy a magyar GDP negyven százalékát előállító ötven hazai nagyvállalat részvételével megalakult a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum. A felzárkózási programok közül a helyettes államtitkár az Útravaló ösztöndíjprogramot, a tanodaprogramot, a Második esély programot, a roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló új programot és az oktatási támogatások szakmai csúcsát jelentő roma szakkollégiumi rendszert említette. Jelezte, a szakkollégiumi képzésnek is köszönhetően ma már többen választják az orvosi, a jogász, az informatikus, a gazdasági mérnök és nagy számban a pedagógus szakot.