Egy különös szerződés a Telekommal, tisztázatlan adományozási módszer

A dömösi önkormányzattal bérleti díjként kialkudott összeg majdnem felét fizette ki a távközlési cég egy civilszervezetnek

Korompay Csilla – 2016.01.04. 02:15 –

Nyolc évvel ezelőtt az akkori dömösi polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy sikerült négyszeresére emelni egy önkormányzati terület bérleti díját, ám a bérlő – a Magyar Telekom – csak azzal a feltétellel fizeti a kialkudott négy és fél milliós összeget, ha abból kétmilliót egy helyi egyesületnek ad, „falufejlesztésre”. Kérdés, hány hasonló szerződést kötött a telekommunikációs vállalat.

Még 2013 novemberében írtunk arról, hogy az Összefogás Dömösért Egyesület (ÖDE) – amelynek egyik alapítója és első elnöke Novák Lajos polgármester volt – éveken át megkapta egy önkormányzati ingatlan bérleti díjának csaknem felét, évi kétmillió forintot. Az Esztergomi Járásbíróság 2013 szeptemberében úgy döntött, az ÖDE fizesse meg a településnek az addigi, mintegy tizenkétmillió forintot egy összegben. Csakhogy „a felperes ellentmondással élt a bírósági meghagyással szemben, így az nem emelkedett jogerőre”. Vagyis az önkormányzat (a polgármester) megakadályozta a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését, a tartozás bírósági úton való behajtását, arra hivatkozva, hogy az alperessel a jogvitát peren kívül rendezte… (Az erre vonatkozó dokumentumokat az önkormányzat nem hajlandó kiadni.)

A történetnek a volt polgármester meglepő nagylelkűségén túl van egy másik vonatkozása is, amely pedig az ingatlan bérlőjét érinti – a Magyar Telekomot. Az adótorony területének bérleti díjával kapcsolatban ugyanis felettébb érdekes információt tartalmaz a Dömös képviselő-testületének 2007. szeptember 26-i üléséről készült jegyzőkönyv. Eszerint Novák Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzati ingatlanra a T-Mobile-lal kötött szerződés hamarosan lejár, és annak meghosszabbítására a tavasszal megkezdett tárgyalásokon négyszeres bérleti díjat sikerült kialkudni, négy és fél millió forintot. „Ezt az összeget a T-Mobile úgy fizeti, hogy két és fél milliót az önkormányzat részére, kétmilliót pedig alapítványnak.” Mivel azonban az önkormányzat nem tud alapítványt létrehozni, ezért „a támogatás befogadását” az ÖDE „vállalta”, úgy, hogy „annak felhasználása a képviselő-testülettel egyetértésben történjen”. A polgármester közölte azt is, a tárgyalásokat a T-Mobile-lal „úgy kezdte, hogy az összes pénz az önkormányzathoz kerüljön, de a T-Mobile csak ilyen kikötéssel tudja fizetni a négy és fél millió forintot”. A képviselő-testület végül megszavazta a határozatot, amely szerint „elfogadják a T-Mobile bérleti ajánlatát”.

Az önkormányzat és a Telekom közötti, lapunk birtokába került – 2007. december 12-i keltezésű – szerződésben két és fél millió forint szerepel bérleti díjként, az egyesületről azonban nem esik említés. Ennek ellenére az önkormányzat és az ÖDE közötti, szintén december 12-én kelt megállapodásban az olvasható, hogy a „Dömös Község Önkormányzata és a T-Mobile Magyar Telekom Nyrt. között az 581/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérleti szerződése értelmében (!) 2014. december 31-ig a T-Mobile Magyar Telekom Nyrt. az Összefogás Dömösért Egyesület részére 2007. évben kettőmillió forintot, 2008. január 1-jétől pedig minden évben ezen összeg mindenkori fogyasztói árindex értékével növelt összeget adományoz, amelyet az önkormányzat saját belátása szerint használhat fel falufejlesztésre”.

Az ügy több kérdést is felvet, például miért nem volt hajlandó a Telekom egy összegben fizetni a bérleti díjat, miért ragaszkodott egy civilszervezet támogatásához, és miért nem volt hajlandó később a szerződés módosítására. Továbbá nem problémás-e jogilag, hogy az adomány valójában bérleti díj, azaz nem színlelt szerződésről van-e szó, illetve vajon hány esetben történt ez hasonlóképpen? Ez utóbbi már csak azért sem mellékes, mert ezzel a módszerrel akár a helyi politikába is beleszólhat a vállalat, az ÖDE például a Novák Lajos mellett kampányoló Dömösi Élet című lap kiadója volt.

Felvetéseinkre a cég úgy reagált, „a Magyar Telekom mind az ingatlangazdálkodási tevékenységével, mind az adományozási tevékenységével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával járt és jár el. A több mint nyolc évvel ezelőtt kötött szerződésekről felvilágosítást nem tudunk adni, az azokkal kapcsolatos információk a Magyar Telekom üzleti titkának minősülnek.”