A Csend hangjai

Orosz Margit, a Bán-völgye költőjének új verseskötetét mutatták be a Miskolci Galériában

MHO – 2015.04.22. 17:05 –

A Bán-völgye poétéja, Orosz Margit új verseskötetét mutatták be hétfő délután a Miskolci Galéria Kondor-termében. A Csend hangjai címet viselő kiadvány egyfajta élet ihlette önvallomás, amelyben a költő emberekkel, természettel, szülőfölddel való kapcsolatát foglalta rímekbe.orosz margit nagy

A Miskolci Galéria Kondor-termében megrendezett, népdalokkal és zenei produkciókkal színesített irodalmi estet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Török Dezső nyitotta meg, aki a költészetet méltatva így fogalmazott, „a tudósok rövid racionalizmusa mellett szükségünk van az alkotók által közvetített emóciókra is.” Ahhoz pedig, hogy a világ dolgairól gondolkodjunk, csendre van szükség- tette hozzá az elnök, majd a verseskötet címére utalva így szólt, „a csend hangjain keresztül mindenki eljuthat a saját csendjéhez.”

Török Dezső a szerző munkásságát ismertette, majd kiemelte, hogy második verseskötete a Magyar Kulturális Alap támogatásának köszönhetően jelent meg. Orosz Margit a ’70-es évek közepétől publikál, újságokban, irodalmi folyóiratokban, antológiákban találkozhatunk költeményeivel. Dacára annak, hogy mintegy negyven éve ír, első verseskötetére meglehetősen sokáig, egészen 2013-ig kellett várnunk, ekkor jelent meg Tűnődés című könyve, s alig egy évre rá a Batsányi Cserhát Művész Kör Art-díjával ismerték el munkásságát. „Orosz Margit most megjelent verseskötetének már a címe is gondolkodásra készteti az embert. Meghalljuk-e még egyáltalán a csend hangjait? És, ha igen, képesek vagyunk-e értelmezni azokat? Van-e bennünk egyáltalán ilyesfajta igény?”- tette fel a kérdést az irodalmi est moderátora, kolléganőnk, Kégl Ildikó, aki a Bán-völgye költőjével beszélgetett. „Amikor elcsendesül körülöttünk a világ, van lehetőségünk és igényünk befelé fordulni, különös találkozás részesei lehetünk. Szembenézhetünk önmgagunkkal.

A Csend hangjai című kötetben a szerző is ezt tette, találkozott önnmagával. Félelmeivel, aggodalmaival, örömeivel”- fogalmazott a kötetet bemutatva Kégl Ildikó. A zenei produkciókkal színesített két órás irodalmi est során a versekkel párhuzamosan Orosz Margit életéről, munkásságáról, hitéről, örömeiről, bánatairól is képet kaphatott a szép számú, irodalomra fogékony közönség. Megtudhattuk, hogy a szerző leginkább az irodalom és a gyermekek körében érzi otthon magát, hivatásában pedig mindezek a dolgok szerencsésen ötvöződnek, hiszen közel negyven esztendeje pedagógusként tevékenykedik, magyart tanít a bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskolában. Mindemellett irodalmi színpadot rendez, színjátszócsoportot vezet, fontosnak tartja a fiatal tehetségek felkarolását, a gyermekek felvértezését kultúrával, irodalommal. Ahogy a Bánhorvátiban élő és alkotó szerző fogalmaz, „legfőbb vágya, hogy a felnövekvő generáció tagjai között is minél többen legyenek, akik képesek meghallani és értelmezni a csend hangjait.” Orosz Margit verseivel kapcsolatban azt tartja a legfontosabbnak, hogy azoknak üzenetértékük legyen.

A Csend hangjai című verseskötetében a költő kapcsolatokról, élményekről mesél, emberekkel, természettel és szülőfölddel összekovácsolódott sorsokról. Teszi ezt úgy, hogy a szülőföld iránti szeretet, a feltétel nélküli ragaszkodás és a hit ereje végigkíséri a finom megszemélyesítésekkel és árnyalt metafórákkal tarkított költeményeket. Miközben a Bán-völgye pedagógus poétája a minket körülvevő világot foglalja rímekbe, versei által eljuthatunk Európától- Magyarországig, Magyarországtól- Borsod –Abaúj- Zemplén megyéig, Borsod-Abaúj-Zemplén megyétől- Bánhorváti-ig . A csend hangjai című verseskötetben a csendet maga Orosz Margit kifinomult hangja töri meg, hogy gondolatokat fogalmazzon meg, s a maga eszközeivel boncolgassa a kérdést, mivégre jöttünk a világra? Mindeközben a magyar sors sajátosságairól, ugyanakkor az emberi lét egyetemességéről gondolkodik.

Az irodalmi estet Deák-Szinyéri Csilla népdalai színesítették, valamint közreműködött B.Kundráth Klára fuvolatanár,a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze, Orosz Gábor gitártanár, a bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskola, valamint a dédestapolcsányi Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.