Magyar–délszláv ügyek a rendszerváltozás körül

VERITAS-estek

Vitéz Anita – 2019.03.04. 00:37 –

Március 5-én, kedden 18 órakor rendezi negyvenkettedik vitáját a VERITAS-estek sorozat Magyar–délszláv diplomáciai kapcsolatok 1990–1994 címmel az intézet Zsil utcai székházában.
A témát Marinovich Endre főigazgató-helyettes moderálása mellett, Őszi István nyugalmazott külügyminiszter-helyettes, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet (Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Szlovén Köztársaság) és Dévavári Zoltán, a VERITAS munkatársa tárgyalja meg. Jugoszlávia felbomlásának ok-okozati következményei, az egykori délszláv állam széteséséhez vezető eszmetörténet feltérképezése mellett, személyes emlékek, benyomások, tapasztalatok, a magyar diplomácia korabeli mozgásterének a lehetőségei állnak majd a beszélgetés fókuszában. Az est során a délvidéki magyarság akkori politikai, gazdasági és társadalmi helyzete is nagyító alá kerül majd.