Kommentár az eljárási kódexnek

A szerzők részt vettek az új büntetőeljárási törvény megalkotásában is

Baranya Róbert – 2018.12.19. 01:10 –

A júliusban hatályba lépett új büntetőljárási törvény (be.) modern, előremutató, a jogállam valamennyi követelményét kielégítő jogszabály, és a most megjelent a kommentárja is megfelel ezeknek a kívánalmaknak – mondta Polt Péter legfőbb ügyész a Kommentár a büntetőeljárási törvényhez című kétkötetes kiadvány bemutatóján.
A legfőbb ügyész felidézte, hogy az első büntetőtörvénykönyvet, a Csemegi-kódexet és annak indoklását is Csemegi Károly írta, aki maga is kúriai bíró, azaz jogalkalmazó is volt egyben. Polt ezt fontos szempontként értékelte, hangsúlyozva, hogy a be. megalkotásába is valamennyi hivatásrendet bevonták, és a törvény kommentárjának szerzői részt vettek a jogszabály kodifikálásában. Ők ráadásul nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szakemberek is – húzta alá a legfőbb ügyész.

Polt kitért az alaptörvényben megfogalmazott útmutatásra, miszerint a jogalkalmazónak elsődlegesen úgy kell értelmeznie a jogot, hogy a jogalkotó szándékai szerint járjon el. A kommentár pedig minden fordulatában a jogalkotó célját tükrözi – hangsúlyozta a legfőbb ügyész. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azt hangsúlyozta, hogy az új be. rendkívül sok lehetőséget biztosít a védői szerepvállalásra, ezért a hivatásrend tagjai annak kommentárját is feltehetően sokat fogják használni.