Újraolvasható a Hitel

Elkészült az első öt évfolyam repertóriuma, amely a nyomtatott változat mellett digitális formában is elérhető

Faggyas Sándor – 2018.11.19. 02:03 –

Harminc évvel ezelőtt, 1988. november elején üstökösként robbant bele a késő-kádári kulturális és sajtóvilág mocsarába az első hivatalosan engedélyezett, valóban független és cenzúrázatlan magyar folyóirat, amelynek első öt évfolyamát mostantól online formában is bárki olvashatja.

Hitel 20181119

A Hitel szerkesztői és szerzői – újságírók, írók, szakértők, politikusok – a demokratikus rendszerváltozás éveiben fontos szerepet játszottak a társadalmi és politikai átalakulás folyamatában, és többek között elvezették a Demokrata Fórumot az 1990-es választási győzelemig. A kéthetenként megjelent, azóta is példátlan szerkezetű és minőségű újság szerkesztősége a rendszerváltozás talán legfontosabb szellemi műhelye volt: aki a szocialista rendszer megszüntetését akarta, az előbb-utóbb eljutott ide, függetlenül attól, hogy azt milyen eszmék alapján, milyen módszerekkel kívánta elérni. Az első másfél-két évben közösen publikáltak a lapban a népi-nemzeti és urbánus, konzervatív és liberális, istenhívő és hitetlen szerzők legkiválóbbjai, az utak csak 1990 nyarán-őszén váltak szét.

Az 1988–1990-es időszak megismételhetetlen „kegyelmi pillanat” volt a harmincéves irodalmi és társadalmi lap történetében. Mivel az akkori lapszámokra és a bennük közölt írásokra egyre kevesebben emlékeznek, másrészt az újság első évfolyamai ma már nehezen hozzáférhetők, valóban hiánypótló, fontos munka a Hitel 1988–1992 közötti repertóriuma, amelyet az Antológia Kiadó adott közre a Retörki szakmai támogatásával. A szerkesztők, Házi Balázs és Jónás Róbert a kétheti lapban közölt valamennyi írást, publicisztikát, verset, továbbá a fényképeket, grafikákat szerző szerinti betűrendbe rendezve felsorolják. Illeszkedve korunk elvárásaihoz, a repertóriumot a nyomtatott változat mellett online formában is elérhetővé tették – Hitel.archivum.retorki.hu –, ahol a lap első öt évfolyamának számai, cikkei digitalizált változatban, kereshető szövegként minden érdeklődő számára elérhetők.

Mint Dippold Pál, a Hitel egykori olvasószerkesztője, lapszerkesztője a kötet bevezető-eligazító – személyes emlékeit, a lapkészítés kalandjait, kulisszatitkait, továbbá a szerkesztők és egyes szerzők jellemét és tetteit is felidéző – érdekes és tanulságos tanulmányában írja: „Csak remélni tudjuk, hogy az itt felvillantott képek kedvet csinálnak az Olvasónak arra, hogy jó szívvel nyúljon a Hitel repertóriumához. De ennél sokkal fontosabb, hogy az elsődleges eligazodás után kezébe vegye az eredeti szövegeket, és azok olvasása után maga ítélje meg a lap eredményeit.”