Kő AndrásFogalmak

Az élő közvetítés nem könnyű feladat. Felkészült, művelt újságírókat kíván. Ha magasabbra helyezzük a mércét. Ha…

Kő András – 2018.04.14. 03:05 –

Azt mondta a riporter az első Liverpool–Manchester City labdarúgó-kupamérkőzés közvetítésekor Gabriel Jesus, a Manchester City játékosa nevének emlegetésekor, hogy azért játszik 33-as számú mezben, mert – idézem – „Jézus harminchárom éves korában hunyt el”. A mondat jó példa a fogalmak, pontosabban az összefüggések helytelen használatára. Jézus neve mellett gyakran használjuk a következő címeket: Messiás, Isten Báránya, Dávid fia, Isten fia, Közvetítő, Isten Igéje, Próféta, Szent, Üdvözítő, Úr, Isten Szolgája, Emberfia. (François Mauriac Nobel-díjas író 1936-ban jegyzett Jézus élete című könyvében végig Emberfiát említ.) Amikor az egyház Jézus Krisztust mond, szoros kapcsolatba fűzi össze a hívőktől vallott címet és a földön élt történelmi személyt, az értelmezést és az eredeti tényt.

Jézus Krisztusra mondhatjuk, hogy mártírhalált halt a kereszten, vagy kereszthalált halt, esetleg kiszenvedte a lelkét, de nem mondhatjuk, hogy elhunyt, ahogy azt sem, hogy jobblétre szenderült, örök nyugovóra tért, elpusztult, megboldogult. Ahogy a mártírhalált halt Radnótira vagy a segesvári csatatéren elesett Petőfire sem illik az elhunyt fogalom. Széchenyi István vagy Teleki Pál sem hunyt el, hanem öngyilkosok lettek. Stb.

Balázs Géza nyelvész egy helyütt – Hamvas Béla fordításában – Konfuciusz gondolatából merít. Ebből kiderül, hogy a szavak helyes használatára való figyelmeztetés már kétezer évvel ezelőtt is létezett, sőt, a legfontosabb tanácsok azóta sem változtak. Okulásul a közszereplők és a média munkásainak megszólalásához, álljon itt egy részlet Konfuciusz írásából:

„Dsi Lu szólt:

– We hercege várja a Mestert, hogy a kormányzást átvegye. Mi lesz az első, amit tenni fog?

A Mester így szólt:

– A szavak helyes használata.

Dsi Lu szólt:

– Ez az egész? Most az egyszer a Mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen használni?

– Milyen együgyű vagy te, Lu. A bölcs mellőzi azt, amit nem ért. Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, az erkölcs és a művészet nem virágzik; ha az erkölcs és a művészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen; ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hová lépjen, és mit tegyen. A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká, s a szavakat tettekké tegye. Nem tűri, hogy a szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.”

Balázs Géza megjegyzi: azóta kicsit több lett a szó, az üres szó, az átgondolatlan szó, az összekuszált fogalom, s mintha az erkölccsel és a művészettel, a büntetésekkel is bajok lennének…

„Jézus harminchárom éves korában hunyt el…”

Az élő közvetítés nem könnyű feladat. Felkészült, művelt újságírókat kíván. Ha magasabbra helyezzük a mércét. Ha…