Adj egy ötöst!

A Salva Vita Alapítvány programjában iskolások pályázhatnak a fogyatékkal élők segítésére

MH – 2018.03.09. 07:00 –

Az Adj egy ötöst! elnevezésű országos pályázatban középiskolai osztályok indulhatnak a látásukban, hallásukban vagy értelmükben akadályozott gyerekek és felnőttek megsegítésére szervezett szabadidős élményprogramok szervezéséért.

 

A pályázat célja, hogy a résztvevő diákok és a fogyatékossággal élő emberek közös élményeket szerezzenek, az iskolások pedig megismerkedhessenek a fogyatékkal élők történeteivel, nehézségeivel és sajátosságaival, így pedig felelősen, toleránsan, elfogadóan viszonyuljanak hozzájuk a hétköznapi életben. A tavalyi év során a Salva Vita már egy ízben meghirdette a programot, ekkor összesen 78 érvényes pályázat érkezett az alapítványhoz, és az ország 38 településén rendeztek közös programokat, ezeken pedig közel ötezren vettek részt. A közös projektek között szerepelt látás- és mozgássérültek részvételével közösen alkotott tánckoreográfia, akadálymentesített weboldal és értelmi sérültekkel közösen szervezett akadályverseny is, de a középiskolai egyszerűbb programokkal, így például közös kirándulás szervezésével is pályázhatnak. A pályázatok leadási határideje 2018 április tizenhatodika, a 12 legjobbnak ítélt pályamű egyenként 400 ezer forintos nyereményben részesül.

A kezdeményezéstől azt várják, hogy érzékenyebbé teszi a résztvevő diákokat a fogyatékossággal élők problémáival szemben, ezen keresztül pedig végső soron a társadalmat is nyitottabbá és toleránsabbá teszi majd. A visszajelzések szerint a diákok valóban tapasztaltak változást a tavalyi programokat követően: többen arról számoltak be, hogy az élmények hatására könnyebben elfogadják és megértik a fogyatékkal élőket, nyitottabbá váltak, illetve bátrabban mernek nyitni feléjük. A programok megvalósítását a szervezők által delegált szakértők segítik, a pályaműveket és a dokumentációt a www.adjegyotost.hu oldalon várják, a közös élmények megvalósulását a Szerencsjáték Zrt. támogatja.

A Salva Vita Alapítvány negyedszázados fennállása alatt a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségéért és társadalmi befogadásáért dolgozik, ezen belül pedig külön figyelmet fordít a munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtésére és a munkahelyi sokszínűség támogatására. Az alapítvány több programban is támogatja a fogyatékkal élő álláskeresők elhelyezkedését, illetve minden évben díjazza azokat a munkaadókat, amelyek lehetőséget adnak a számukra. Az „Adj egy ötöst!” programban a Salva Vita a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar segítségével a felnövekvő generációt nevelik arra, hogy nyitott, felelősen gondolkodó felnőttként segítsék a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését. A fogyatékossággal élő munkavállalók támogatását a Szerencsejáték Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja, ezért is tartja fenn immáron 15 éve karitatív sorsjegy-értékesítési hálózatát, az Adj egy ötöst! Program támogatásával pedig a diákok társadalmi érzékenyítését segíti.