Készségfelmérés a felvételin

Nem hagyományos tantárgyi teszt, kreativitásra is szükség van hozzá

Korompay Csilla – 2018.01.17. 03:33 –

A kilencedik évfolyamra felvételizők írásbelijére ötvennégyezer diák jelentkezett, a hat évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem nyolcezer-hatszázan, a nyolc évfolyamoson mintegy hatezren vesznek részt. Az eredményekről feb­ruár 8-ig értesítik a vizsgázókat.

középiskolaA középiskolák hatvanhárom százaléka írt elő felvételi vizsgát (Fotó: Hegedüs Róbert)
Január 20-án, szombaton délelőtt tíz órakor kezdődnek a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgái a nyolc- és a hat évfolyamos gimnáziumokba, valamint a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákoknak. A pótló írásbelit január 25-én két órától rendezik azok számára, akik az előző vizsgaidőponton alapos indokkal nem tudnak megjelenni. Ismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer vizsgázhat – figyelmeztet az Oktatási Hivatal (OH). A kilencedik évfolyamra felvételizők írásbelijére ötvennégyezer diák jelentkezett, a hat évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel nyolcezer-hatszázan, a nyolc évfolyamoson mintegy hatezren vesznek részt. Központi írásbeli vizsgát csak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok írhatnak elő. A 2017/2018-as tanév felvételi eljárásában 421 középiskola, az intézmények hatvanhárom százaléka határozta meg egy vagy több feladatellátási helyén, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken.

Az OH arra is felhívta a figyelmet, hogy a vizsgára a tanulók feltétlenül vigyenek magukkal diákigazolványt vagy személyi igazolványt. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz, például zsebszámológép nem használható. A diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon negyvenöt perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat, munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem – közölte az OH, hozzáfűzve, a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. „A vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt, a konkrét ismeretek, a begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak” – tudatta az OH.

Az eredményekről a vizsgát szervező iskola február 8-áig tájékoztatja a vizsgázókat. A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, az esetleges észrevételeket a megtekintést követő első munkanap végéig lehet írásban leadni.