Növekvő megbecsülés a pedagógusoknak

Nem önmagában a végzettséget díjazza a 2012-ben bevezetett, ötvenszázalékos béremelést is hozó életpályamodell, hanem az elvégzett munka minőségét

Korompay Csilla – 2018.01.04. 02:58 –

Csaknem negyvenmilliárd forinttal több jut idén pedagógusbérre, mint tavaly, az utánpótlás érdekében bevezetett Klebelsberg-ösztöndíjban pedig már több mint ezerötszáz hallgató vesz részt.

2 20180104

Az év végi számvetések között az oktatás területén kitérünk a pedagógusok helyzetére is, annál is inkább, mert 2017-ben lezárult az az ötéves béremelési program, amelyről 2012-ben állapodott meg a köznevelési ágazati szakszervezetekkel az emberi erőforrások minisztere. A kormány deklarált célja a pedagógushivatás megbecsültségének helyreállítása volt nem csupán a béremeléssel, hanem az életpálya bevezetésével is. Az életpályarendszer minőségi követelményeket támaszt a pedagógusokkal szemben, ezzel párhuzamosan elvárja a folyamatos önképzést és innovativitást. Nem önmagában a végzettséget díjazza, hanem az ennek révén végzett munka minőségét. A mintegy százhetvenezer, köznevelésben dolgozó pedagógusnak 2013 óta átlagosan ötven százalékkal emelkedett a bére, mára elérte a diplomások átlagbérének 82 százalékát (miközben az OECD-átlag nyolcvan százalék). Egy pályakezdő, egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus 2011-ben 122 ezer forintot keresett, 2017 szeptemberétől már 182 ezer forinttal számolhat. Egy húsz éve dolgozó, egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus 2013-ban bruttó 172 ezer forintot keresett, szeptembertől már 304 ezret. A Mesterpedagógus fokozatban lévő, egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógusok átlagos alapilletménye 2016. szep-tember 1-jén 436 318 forint volt, 2017. szeptember 1-jén 451 675 forintra nőtt. A Kutatótanár fokozatban lévő, egyetemi végzettségű pedagógus átlagos alapilletménye 475 535 forintról 492 275 forintra emelkedett.

Az érintettek számára kedvező változás volt, hogy 2017. január 1-jétől a 2016. szeptember 1-jén hét évnél kevesebb idővel az öregségi nyugdíj előtt álló vagy öregségi nyugdíjra jogusult, Ped. I. fokozatban lévő pedagógusok közül azok, akik nem vettek részt minősítési eljáráson, automatikusan, a minősítési eljárás alól mentesülve Ped. II. fokozatba kerültek. Ezzel az intézkedéssel tizennyolcezer pedagógus fizetése emelkedett közel harmincezer forinttal. A nem pedagógus végzettségű, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók bére 2017. január elsejétől tíz százalékkal nőtt.

Az állam a pedagógusok bérére 2012-höz képest 2013-ban 32,5 milliárd forinttal, 2013-hoz képest 2014-ben 120,9 milliárd forinttal, 2015-ben 2014-hez képest 38,5 milliárd forinttal költött többet, a 2016-os plusz 34 milliárd, a tavalyi többlet pedig 44,8 milliárd volt, míg az idén további 40,9 milliárd forint pluszt igényel a pedagógus-életpálya. A bevezetett életpályák részeként különböző ösztöndíjprogramok segítik az utánpótlást, ennek is köszönhetően közel harmadával többen jelentkeztek a pedagóguspályára. Már több mint ezerötszáz hallgató vesz részt a Klebelsberg-ösztöndíjprogramban.