Alma inspirálta Newtont, a nagy fizikust

Gravitáció

Sárdi Krisztina – 2018.01.03. 01:06 –

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, a gravitáció törvényének megalkotója holnap, január 4-én lenne háromszázhetvenöt éves.
Tanulmányait a camb­ridge-i egyetem Trinity College-ában végezte: itt fogalmazta meg a binominális tételt és a matematikai kalkulus-elméletet, illetve fedezte fel a differenciálszámítás, a színelmélet, a centripetális erő, a mozgástörvények és a gravitációs vonzás szabályait. A legenda szerint 1666-ban a gravitáció törvényének megalkotásához egy fáról a földre pottyanó alma adta az inspirációt a tudósnak, majd 1669-től optikát tanított Cambridge-ben, valamint vizsgálta a fénytörés jelenségét. 1692–93-ban súlyos idegösszeomlást kapott, melyből felépült ugyan, de több jelentős felfedezést már nem tett. 1699-ben az állami pénzverde vezetője lett, majd Anna királynő 1705-ben lovaggá ütötte. Ő volt az első, aki tudományos munkásságáért kapott nemesi címet. Nyolcvanöt éves korában hunyt el, sírja a londoni Westminster Apátságban található.