Ludwig EmilÉlelmezési bűneset 1949-ben

Tabáni barátom, Budavári önkormányzati képviselő, számomra fontos értékű dokumentumot küldött posta útján, karácsonyi ajándékként; néhai Rákosi Mátyás pártfőtitkár elvtárs dicső regnálása idejéből

Ludwig Emil – 2017.12.30. 01:14 –

Egy régi büntetőper tizenkét oldalas, sűrűn gépelt bírósági ítéletét, amelynek tárgya akkoriban súlyosnak számító cselekmény volt. A peres ügy tartalmát megosztjuk a jelenlegi korszak, télvíz idején bőséges húsáruféleségekkel gazdagított újságolvasóival.

A debreceni uzsorabíróság (ilyen is volt akkor!) a Népköztársaság nevében bűnösnek mondta ki a 8.800/1946. évi M. E. számú rendelet 11. §. 2. bekezdése alapján az I. rendű P. Á. vádlottól lefoglalt, a földesi Földmíves Szövetkezet helyiségében az államrendőrség Püspökladányi járási kapitánysága Földesi őrparancsnokságának őrizetére bízott nem romlandó áruk közül 720 kg sós szalonna, 75 kg sertéskolbász, 20 kg perzselt szalonna; továbbá a II. rendű ifj. T. P. vádlottól lefoglalt 105 kg sós szalonna és 60 kg zsír elkobzását elrendeli. Ezeken felül az ugyancsak bűnjelként lefoglalt 32 kg sertéscomb (9 db), 12 kg fél oldalas, 15 kg karaj, 18 kg háj és 194 kg marhahús, füstölt oldalas, 23 db füstölt marhanyelv, 8 kg sózott csülök elkobzását is elrendeli. A bűntárs, ifj. T. P. vádlottól a rendőrhatóság lefoglalt továbbá az elkobzott mennyiségen felül 100 kg további paprikás szalonnát, 12 kg sertéskörmöt, 25 kg füstölt-kötözött sonkát, 15 kg füstölt karajt.

Abban az időben Földes falu egész lakossága jól lakhatott volna ebből a meseszerű húsárukészletből. Az uzsorabíróság azonban ezt másként tekintette: a meghozott döntés szerint P. Á. I. rendű vádlottat a Btk. 96. és 99. §-ok felhívásával összbüntetésül 1 (egy) évi és 6 (hat) hónapi börtönbüntetésre, 5 (öt) évi hivatalvesztésre, politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tartalmú felfüggesztésére, továbbá 5000 (ötezer) forint pénzbüntetésre, az állam javára 5000 (ötezer) Ft vagyoni elégtételre ítélte. A hivatkozott Btk. r. 2. bekezdése alapján Földes község területéről 1 (egy) évre szóló kitiltását elrendelte; a 4. bekezdése alapján hentesipari engedélyének elvesztésére és a hentesipar gyakorlásától 5 (öt) évi időtartamra való eltiltására; a 3. bekezdése alapján pedig az ítélet alább megjelölendő szövegének Földes községben dobszó (!) útján való közzétételére ítélte.

A hatósági kidobolás megtörtént a község főterén, fennhangon, szó szerint megismételve az írásba foglalt ítéletet. Kevesebbel megúszta az élelmezési ügyet a II. rendű ifj. T. P. vádlott. 1949 őszén, közelebbről meg nem határozott napjain, szeptembertől december 21-éig az apósa hentesüzletében mint üzletvezető működött közre. Ez idő alatt levágott összesen 12-13 db sertést, de a visszafelé számított 5. héttől már nem tudta eladni a levágott sertések fehéráruját, így egy részéből 60 kg zsírt kiolvasztott, ezenkívül megmaradt 55 kg szalonnája, amit pedig lesózott. Meglevő készletét be nem jelentette, azt a lakása kamrájában – mely az üzlet raktára is volt egyben – tárolta. Dr. Gavallér László megyei bíró, a tanács elnöke ezért ifj. T. P. vádlottat a Btk. 54. és 99. §-ok felhívásával összbüntetésül 3 (három) hónapi fogházbüntetésre ítélte.

A debreceni uzsorabíróság kötelezte a vádlottakat az eddig felmerült 87 Ft 60 fillér bűnügyi költségét egyetemlegesen az államkincstárnak megtéríteni. Majdnem hét évtized pergett le a mennyei homokórán a bűneset óta. Szereplői rég meghaltak már, talán csak az egykori falubeliek közül emlékszik valaki rájuk. Békés, boldog és szerencsés új évet; valamint jó étvágyat kívánok!