Nagy ErvinGyurcsány, a kútmérgező

Démoni átkot szór Gyurcsány Ferenc a határon túli magyarokra

Nagy Ervin – 2017.11.10. 02:57 –

Nem először. Mondhatni, mindig is, következetesen, amióta hullócsillagként feltűnt Magyarország jobb sorsra érdemes politikai égboltján – vállalva a marxista alapú, bolsevik módszerű, nemzetáruló szellemiségű proletárdiktatúrák máig élő hagyományait, valamiféle álpolgári köpönyegbe bújva.

És neki nincs szüksége már gyűlöletkampányokat levezénylő politikai gurukra. Nem kell több idegenszívű szakértő, konzultáns, intendáns vagy huszonhárommillió románnal riogató tanácsadók sora; sem Ron Werber, sem senki más. Hisz Gyurcsány Ferenc maga lett a magyar-magyar együttélés kútmérgezője. Végleg. Hazánk legkártékonyabb kortárs politikusa morális értelemben nemzetárulóvá vált azzal, hogy ismét nekiment a határon túli magyaroknak, és gyűlöletet kelt közöttünk. A szavazati jog megvonása ebben az esetben mellékes – már régóta nem erről van szó, hisz könnyen le lehet győzni minden ebbéli érvet. A kezdeti gondolat, hogy aki nem itt fizet adót, az ne szavazzon itt – már rég megbukott. Hisz sokan vannak, akik nem adóznak, mégsem lenne demokratikus lépés elvenni a szavazati jogukat. Egyetemisták, munkanélküliek, ilyen-olyan helyzetben lévő nyugdíjasok, vagy betegséggel küzdő emberek. (Esetleg notórius adókerülők…) Így ma már Gyurcsány is inkább azt harsogja, hogy ne szavazhasson az, aki „soha nem lakott itt”.

Ha még komolyan is vesszük ezt a nyilvánvalóan negatív, a szellemi, gazdasági és jogi egyesítés alatt élő összmagyar közösségre nézve sértő érvet, akkor is felmerül bennünk a húsba vágó kérdés, hogy mi végre az effajta gyűlölködés. Főként annak tükrében, hogy az anyaországban élő magyarság lélekszáma (a határon túli is) csökken, és persze itt van korunk legégetőbb problémája, az eltérő kultúrájú, sokszor ellenséges, leginkább iszlám vallású migránsok Európát egyre inkább megrogyasztó népvándorlási hulláma. Azaz a morális és érzelmi érvek mellett bőven van haszonelvű magyarázat is arra, hogy bátran leromboljuk Gyurcsány Ferenc ideáját.

Csupán az lenne a probléma hát, hogy szerzett jogokról van szó? Ugyan! Ez akkora hazugság, amibe beleremeg a klasszikus (nem szélsőséges) liberális szellemiség összes porcikája. Hisz minden szabadságjog, amelyet ma már alapvető emberi vagy polgári jognak nevezünk, és helyesen, alkotmányosan is védünk, valaha szerzett jog volt, hiszen meg kellett küzdeni érte. Meg kellett „szereznie” a fennálló hatalommal szemben a szabad véleménynyilvánítás, a szabad vallásgyakorlás jogát, ahogy a magántulajdonhoz való jogot is. A női egyenjogúságról vagy a szociális jogokról és az összes többi jogról nem is beszélve.

Vajon mégis, akkor mire jó „testvéreink”, a magyarul beszélő, a magyar kultúrába beleszületett nemzettársaink – akik ráadásul történelmi tragédiák sorozata miatt kerültek határainkon túlra – szerzett jogainak elvétele? Semmire! Mert a lényeg nem ez.

A cél az, hogy a magyar és magyar ember közt meglévő, a Kádár-korszakban nyílt, és a nyolcéves szocialista-szabaddemokrata kormányzás idején újra előbukkant, az emberi irigységre, a „messziről jöttek” irányába érzett bizalmatlanságra, a másiktól való félelmeinkre alapozva megosszák a magyarságot. Mert mindig vannak, akik a gyűlölködők, a kútmérgezők pártjára állnak.

Biztos vagyok benne, hogy Gyurcsány magatartása sok-sok baloldalinak is szúrja a szemét. Használni biztos, hogy nem hasz­nál összességében megítélésünknek.

Mert a baloldal szokványosnak mondható nemzetellenessége az egész politikai közösségüket ismét pofán fogja vágni – teljesen mindegy, hogy melyik párt tagjai­ról beszélünk. Hiába próbált Mesterházy Attila néhány évvel ezelőtt Kolozsvárott legalább erkölcsi elégtételt adni – ha őszinte volt, ha nem –, most ismét ugyanott tart az egész baloldal, ahol 2010 előtt. Morálisan a béka feneke alatt, homlokán hordva a 2005-ös népszavazás során elkövetett minden mocskos tett bélyegét.

Őszintén, ezekután ott tartok, hogy szurkoljak a baloldali ismerőseimnek abban, hogy vállalva minden vezéráldozatot, szabaduljanak meg végre Gyurcsány Ferenctől – de azonnal és végleg! Senkinek sincs szüksége kútmérgezőkre.

Az egész országnak és a magyarságnak is jobb, sokkal jobb lenne nélküle.