Leváltották az ELTE egyik dékánját szexuális zaklatás miatt

Az intézmény megnevezte leváltott vezetőjét - Az egyetem etikai vizsgálatát még a magyarországi zaklatási botrányok kirobbanása előtt folytatta le

MH – 2017.11.08. 12:23 –

Az ELTE legmagasabb szintű etikai testülete, a Központi Etikai Bizottság, etikai eljárást folytatott le Mikonya György, a Tanító- és Óvóképző Kar dékánjával szemben – olvasható az ELTE honlapján, amely tudatja azt is, hogy az ELTE rektora munkáltatói jogkörében eljárva, azonnali hatállyal megszüntette a vezető státuszú oktató közalkalmazotti jogviszonyát, illetve valamennyi testületi tagságától való megfosztását.

Az egyetem közleménye kiemeli: az etikai eljárás panasz alapján indult, amelyet egy adminisztratív munkakörben dolgozó munkatárs (tehát nem hallgató) terjesztett elő.

 Az ELTE együtt érez a panaszossal, és mindent megtesz, hogy mielőbb vissza tudjon illeszkedni munkahelyi környezetébe. Így az üggyel kapcsolatos további részleteket, amelyek már a panaszos személyét beazonosíthatóvá tennék, nem kíván nyilvánosságra hozni.

A Központi Etikai Bizottság a bejelentéstől számított 27 napon belül lefolytatta az eljárást, kivizsgálta az ügyet, és meghozta a határozatát, amelyet közölt az érintett felekkel. Az eljárás érdemi része a külföldön és Magyarországon kirobbant zaklatási botrányok előtt lezárult – emeli ki a kommüniké, amely azt is részletezi: az eljárásban „megállapítást nyert, hogy a panaszolt vezető státuszú oktató súlyos etikai vétségeket követett el, mert az ELTE Etikai Kódexben tiltott cselekményeket, magatartásokat tanúsított”.

Az ELTE honlapján szerdán délután megjelent egy közlemény, amely tudatja, hogy az etikai eljárást Mikonya György, a Tanító- és Óvóképző Kar hivatalban lévő dékánja ellen folytatta le a bizottság, amely megállapította, hogy a dékán a panaszossal szemben visszaélt vélt vagy valós hatalmi helyzetével, megsértette a panaszos emberi méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét és nem volt tekintettel az egyetem jóhírére. Ezért az etikai bizottság kezdeményezte Mikonya György dékán vezetői megbízatásának visszavonását, valamint valamennyi testületi tagságától való megfosztását.
Az egyetem tudatta azt is: amíg a panaszolt nem közölte, hogy nem kíván jogorvoslattal élni, nem nevezhette meg őt, de Mikonya György lemondott ezen jogáról.

„A panaszossal szemben visszaélt valós hatalmi helyzetével, megsértette a panaszos emberi méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét. A folyamatos és megengedhetetlen testi közeledés, a szexuális tartalmú verbális és fizikai megnyilvánulások (anélkül is, hogy azok kifejezetten erőszakosak lettek volna) a panaszosban félelmet és szégyenérzetet kelthettek. A panaszos munkahelyi hierarchiában betöltött helye, a panaszolttal fennálló munkahelyi alárendelt pozíciója, illetőleg a munkahelyével szembeni lojalitása megnehezítették a panaszolttal szembeni közvetlen hatékony fellépését, amit a panaszolt kihasznált”.

Emiatt az etikai bizottság a legsúlyosabb etikai szankciókat alkalmazta a panaszolttal szemben. Az ELTE rektora pedig munkáltatói jogkörében eljárva, azonnali hatállyal megszüntette a vezető státuszú oktató közalkalmazotti jogviszonyát.