Bogár LászlóNem leszünk gyarmat

Hogyan gyarmatosította a nyugat-európai tőke Kelet-Európát – ezt a címet adta a Bloomberg egyik publicistája egyik legutóbbi cikkének

Bogár László – 2017.10.12. 03:14 –

Az írás lényegi üzenete az, hogy Kelet- és Közép-Európa, a szerző által populistának nevezett politikusai elkéstek, országaik már valójában külföldi tulajdonban vannak, így fellépésük legfeljebb színjátéknak minősülhet.

A szerző néhány figyelemre méltó statisztikai adattal is alátámasztja állítását, amiből a következő összefüggések olvashatók ki. A térség országainak nettó befektetői pozíció­ja rendkívül negatív, vagyis sokkal több (háromszor-ötször akkora) a náluk befektetett külföldi tőke, mint az a tőkemennyiség, amit ők fektettek be külföldön. Ráadásul míg náluk többnyire a legnagyobb nyugati globális cégek a befektetők, az általuk kivitt tőke szinte kizárólag a még náluk is gyengébb feltételekkel rendelkező periferiális helyzetben lévő országokba irányult, irányul.

A Közép-Európában jelen lévő multinacionális tőke erejét jól mutatja az a tény, hogy a foglalkoztatottak nagyjából egyharmadát alkalmazzák, az összes termelő tőke nagyjából kétharmada az ő tulajdonukban van, ám a térség országainak exportjából nyolcvan százalékkal, a megtermelt profitból pedig közel kilencven százalékkal rendelkeznek.

Az idézett Bloomberg-cikk szerzőjének, Leonid Bershidskynek a megközelítése némi kárörömmel vegyes iróniát mutat, és azt hangsúlyozza, hogy a térség „populista” vezetőinek valójában semmilyen reális esélyük nincs a helyzet megváltoztatására. Ahogy írja, nem érdemes már „nem leszünk gyarmat” szlogenekkel mozgósítani, hiszen nyilvánvaló, hogy nem leszünk gyarmat, ugyanis már régen az vagyunk.

Jól rímel erre egy lassan húsz évvel ez előtt egy hétvégi Népszabadságban megjelent interjú, amelyet Göncz Árpád akkori köztársasági elnökkel készített a lap főszerkesztője. Az 1998-as választások utáni hetek kormányalakítási fázisában vagyunk, és a legfőbb közjogi méltóság szerepét betöltő Göncz Árpádnak illene a lehető legnagyobb jószándékú és részrehajlásmentes üzenetet küldeni a politikai elitnek. Ami azt illeti, valóban nem is részrehajló, mert mindenkinek üzen. A következőket mondja: „Bárki kerül is kormányra, annak mozgástere, választási ígéreteitől függetlenül, igen korlátozott. A gazdaság hetvenöt százalékát már nemzetközi vállalatok adják, és az a kormányfő, aki ehhez bármilyen formában hozzá akar nyúlni, három hónapnál tovább nem maradhat a posztján.”

Feltehetőleg ennek a nyilatkozatnak is köszönhető az a tény, hogy azóta a magyar társadalom mind az SZDSZ-t, mint a Népszabadságot „kivezette” a politika, illetve a politikai kommunikáció világából. S mivel a rendszerváltás minden politikusa feltehetőleg három hónapnál tovább akart a helyén maradni, így nem is nagyon serénykedett abban, hogy „hozzányúljon” a globális hatalomgazdaság lokális komplexumához.

Hogy világos legyen az ördögi történelmi csapda lényege, tekintsük át vázlatosan az egyes fázisokat. A nyolcvanas évek során elkezdődik a globális véleményhatalom és belső lokális támogatói által véghezvitt nagy indoktrináció. Ennek lényege, hogy a liberális demokrácia és a szabad piac gazdasági és politikai kombinációja egy csapásra megoldja a térség és benne Magyarország minden történelmileg felhalmozódott problémáját. A második fázisban, 1990 után, amikor az ennek megfelelő „áttérés” megtörtént, viszont már azt is hozzátették, hogy ez viszont csak a nemzetállam tulajdonosi és szabályozó szerepének a radikális csökkentésével, lényegében megsemmisítésével mehet végbe sikeresen.

Ennek a második fázisnak a csúcspontja a Bokros-csomag, amivel valóban visszafordíthatatlanul gyarmattá válnak a térség országai. És tény, hogy amikor Orbán Viktor első kormánya tett óvatos kísérleteket a gyarmat mivoltunk megváltoztatására, ha nem is három hónap alatt, ahogy Göncz Árpád jósolta, de 2002-ben és aztán 2006-ban is megakadályozták stratégiája folytatásában. Most pedig három hónapnál egy kicsit hosszabb idő, azaz 2010 óta zajlik egy újabb stratégiai kísérlet arra, hogy ez a globális hatalomgazdasági függési rendszer még­iscsak megváltoztatható legyen.

Az is nyilvánvaló azonban, hogy mindez óriási konfliktusokkal jár, és a gyarmati függés lassú csökkentése is csak óriási áldozatok, sokszor igen kockázatos játszmák és időnkénti meghátrálások, kompromisszumok árán lehetséges. Ennek megértéséhez érdemes még idézni Leonid Bershidskynek azokat a gondolatait, amelyek szerint semmi kétség, hogy a nacionalista retorika alapján a szavazók egy része elhiszi, hogy vezetőik függetlenek, ám ennek semmi köze a valósághoz. A régió politikusai két dolgot tehetnek: beérik egy látszat rebellióval hazai támogatóik megvezetése céljából, vagy komolyan beleharapnának abba a kézbe, amelytől enni kapnak, ami az országaik gazdaságát tápláló befektetések elpárolgásával járna.
Leonid Bershidsky szerint a nacionalizmusnak lehetnek még pillanatai, de már lekésett arról, hogy keresztbe feküdjön ennek az integrációnak. A régió országai túl hosszú ideje nyitottak a külföldi befektetők előtt, túl nagymértékben elvesztették az ellenőrzést saját gazdasági jövőjük felett ahhoz, hogy megőrizzék a politikai kontrollt ügyeik irányítása felett. Ez, akárcsak Göncz Árpád 1998-as mondatai, tiszta, mondhatni vegytiszta megnyilvánulás a globális hatalomgazdaság urai részéről. Mi pedig talán csak annyit tehetünk hozzá, hogy a történetnek egyelőre nincs vége, és a globális hatalomgazdasági rend mai formája sem lesz feltétlenül örökké való.